Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

< Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 27  Następna >

Latarnicy morscy

06 czerwiec 2012r.

KIKUT Zbudowaną z głazów wieżę orientacyjną okoliczny lud nazwał niegdyś mianem "Kiekturm". Rdzeń "kiek", albo według starej pisowni "kyk", pochodzi od słowa "gucke" — spoglądaj. Ze słowem "kiek" łączy się wiele nazw miejscowości pomorskich położonych na wzniesieniach, z których roztacza się daleki widok ". Dawniej w górnych partiach wieży rozmieszczonych było na obwodzie kilka okienek, a nad nimi dach w kształcie piramidy, na rzucie


Latarnia morska w Kołobrzegu

06 czerwiec 2012r.

KOŁOBRZEG Uroczystego poświęcenia morza w Kołobrzegu dokonał w czasach Bolesława Chrobrego pierwszy polski biskup Reinbern. Wlewając do morza święconą wodę i wrzucając cztery kamienie pomazane chryzmem, książę Kościoła wykazał pełne zrozumienie ważności zagadnień morskich w gospodarce Pomorza. O potężnym rozwoju żeglarstwa w dawnym Kołobrzegu świadczy fakt, że w chwili przybycia do tego miasta w 1124 roku misji św. Ottona,


Latranie morskie

06 czerwiec 2012r.

DARŁOWO Port w Darłowie jest równie stary jak gród. Od roku 1331 interesy handlowe Darłowa reprezentował w Hanzie Kołobrzeg. W roku 1412 Darłowo stało się samodzielnym członkiem związku hanzeatyckiego. Pomyślny rozwój handlowy miasta zahamowała w pierwszej połowie XVII wieku wojna trzydziestoletnia. Do ponownego znaczenia port w Darłowie doszedł w czasach pruskich. Pierwsza wzmianka o latarni morskiej Darłowo pochodzi z 1715 roku,


Świnoujście Stawa „Młyny"

21 wrzesień 2011r.

Idąc ku wschodowi osiągamy ujście rzeki Świny ujęte w dwa potężne falochrony. Falochron zachodni zbudowany z wielkich głazów narzutowych wiedzie ku widocznej z daleka stawie nabieżnikowej "Młyny". Falochrony, które obecnie oglądamy zostały zbudowane po wojnach napoleońskich (1818'— 1823). Podjęto wówczas wielkie prace, których celem było ostateczne uregulowanie ujścia Świny. Opracowany plan przewidywał na te cele olbrzymie wydatki w wysokości 1,5 miliona talarów. 'Zgromadzono wielkie ilości głazów narzutowych. Według tradycji kamienie miały pochodzić z ruin legendarnej Winety, bogatego miasta zatopionego przez morze, które obecnie naukowcy utożsamiają z Wolinem.


Opuszczamy plażę i wchodzimy w Świdne Lasy - Świnoujście

19 wrzesień 2011r.

Opuszczamy plażę i wchodzimy w Świdne Lasy, porastające tereny wydmowe. Lasy te są mieszane z dużą przewagą sosny, zajmują po polskiej stronie powierzchnię ok. 7 km2 i ciągną się dalej ku zachodowi, aż po niemieckie kąpieliska. Ścieżka, najpierw piaszczysta, po kilku minutach zmienia się w doskonałą drogę wiodącą obok ruin poniemieckich fortyfikacji. Po ok. 500 m osiągamy ul. Wojska Polskiego i przejście graniczne dla turystów. Ul. Wojska Polskiego zaprowadzi nas do śródmieścia. W rejonie ul. Wojska Polskiego powstaje duże, nowoczesne osiedle willowe, budowane głównie przez rybaków i marynarzy, noszące nazwę Posejdon. W kierunku południowym ciągną się dalsze partie Świdnych Lasów. Są one tutaj dość podmokłe, a więc odpowiadają swej nazwie, wywodzącej się od wilgoci.


Plażę w Świnoujściu odwiedzali liczni znani...

15 wrzesień 2011r.

Plażę w Świnoujściu odwiedzali Polacy — nawet gdy ziemie te należały do Rzeszy Niemieckiej. Mówią o tym liczne wspomnienia. Opisuje swój pobyt między innymi Magdalena Samozwaniec (wspominając spotkanie w Świnoujściu cara Mikołaja II z cesarzem Wilhelmem II w 1907 r.). Kąpielisko było miejscem wypoczynku pisarzy, artystów, dyplomatów i mężów stanu.


Strona 2 z 27, < Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 27  Następna >