Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Świnoujście Plac Słowiański

31 lipiec 2011r.

Pl. Słowiański łączy się z pl. Wolności — dawnym Małym Rynkiem. Współczesność przeczy historii, gdyż plac Wolności jest obecnie większy od pl. Słowiańskiego. Stąd biorą początek liczne ważne ulice miasta: ku południowemu zachodowi biegnie ul. Grunwaldzka prowadząca do granicy państwowej (w kierunku niemieckiego miasta Uznam), na zachód ul.. Marszałka Michała Żymierskiego (do granicy i dalej do niemieckiego kąpieliska Ahlbeck), a na północ ul. Bohaterów Stalingradu wiodąca nad morze. Przy pl. Wolności jest kilka starszych domów o dachach dwuspadowych, późniejsze pochodzą z przełomu XIX i XX w., pozostałe zostały zbudowane przed kilku laty. Przy placu mieści się wiele sklepów," zakłady gastronomiczne (restauracja „Żeglarska" i duży bar samoobsługowy „Neptun") oraz urząd pocztowy w budynku z czerwonej cegły, w którym główna sala jest ozdobiona wielkim obrazem z mapą świata oraz sylwetkami statków z różnych epok; całość wykonana techniką sgraffito. Z pl. Wolności udajemy się ul. Bohaterów Stalingradu w kierunku północnym. Mijamy gmach KP PZPR i miejscowego oddziału redakcji „Głosu Szczecińskiego", nieco dalej PKO oraz kawiarnia „Gry-fia". Pierwsza przecznica to ul. Piastowska, u jej wylotu na skwerze olbrzymia śruba okrętowa. Przy ul. Piastowskiej — na lewo od trasy — znajduje się klub NIT (nauczycieli, inżynierów i techników), na prawo Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego i niewielki kościółek Najświętszej Marii Panny — Gwiazdy Morza. Klub NIT jest jedną z placówek kulturalnych, gdzie gromadzi się młoda inteligencja, jest tutaj sala wystawowa i odczytowa oraz kawiarnia. Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego dostarcza kadr przedsiębiorstwom połowowym. Gmach przez nią zajmowany i jego otoczenie wiąże się z martyrologią narodu polskiego z czasu ostatniej wojny. Jak już wspomniano w czasie wojny w niemieckich przedsiębiorstwach Świnoujścia pracowały tysiące Polaków i obywateli innych krajów. Często miały miejsce masowe egzekucje. W marcu 1944 r., według zeznań Polaków, którzy wówczas tu przebywali, na lipach rosnących pomiędzy szkołą i halą sportową powieszono 25 ofiar. W przylegającej hali sportowej mieścił się magazyn odzieży po pomordowanych; okrwawione rzeczy sprzedawano robotnikom przymusowym po 10 marek za worek. Nieco w głębi ul. Piastowskiej wznosi się dawny „polski kościół" NMP Gwiazdy Morza. Neogotycką świątyńkę z czerwonej cegły zbudowano w końcu XIX w. w dużej mierze ze składek polskich robotników rolnych, którzy pracowali u junkrów, oraz ze składek polskich turystów spędzających urlopy w Świnoujściu. Kościółek zwano „polskim" także dlatego, że katolikami byli w większości Polacy. Kościółek ma wieżyczkę z napisem „Ave Maris Stella" (Witaj Gwiazdo Morza) i sygnaturkę. Nad portalem mozaika przedstawiająca NMPannę z Dzieciątkiem w łodzi na falach Bałtyku. Przy wejściu do kościoła dwa wysokie, ozdobne, żelazne krzyże, dzieła kowala-artysty. We wnętrzu zwraca uwagę witraż z polskimi świętymi: Kazimierzem i Wojciechem. Idziemy ul. Bohaterów Stalingradu w kierunku północnym, mijając wspomnianą już halę sportową. Przed nami osiedle Chopina, zbudowane na miejscu zniszczonych przez wojnę domów, składające się z nowoczesnych bloków mieszkalnych. Przy osiedlu skręcamy na lewo w ul. Chopina, która oddziela dawny cmentarz, zamieniany obecnie na park, od osiedla. Park zajmuje wyniosłą wydmę, porośniętą starodrzewem, wśród którego jest dużo pomników przyrody. Między innymi godne uwagi są potężne świerki pospolite, wiąz szypułkowy, stara akacja i jesion pospolity pokryte wspaniałymi okazami zimozielonych bluszczy. Przy zbiegu ul. Chopina i Paderewskiego — po prawej stronie trasy — dwa duże okazy cisów noszące nazwę „Korsarze". Są to okazy dwupienne o wysokości ok. 7 m i obwodzie w pierśnicy 55— 60 cm. W Świnoujściu cisy nie należą do rzadkości, ale okazy drzewiaste tych rozmiarów godne są uwagi. noclegi podróże wybrzeże turystycznie

ocena 3,5/5 (na podstawie 26 ocen)

kurorty, Świnoujście, plac, morze, spacer