Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Słupsk

25 maj 2012r.

SŁUPSK jest największą miejscowością na przestrzeni Szczecin — Gdynia i tworzy osobne starostwo grodzkie. Ostatnia wojna zniszczyła śródmieście, ale dzielnice willowe uratowały się od zagłady. Miasto duże i szeroko rozbudowane. Istnieje tu teatr, biblioteka, Towarzystwo Naukowe, szkoła muzyczna, muzeum, szeroko rozbudowane szkolnictwo. Życie gospodarcze również rozwinięte, głównie przemysł drzewny, metalowy i budowlany, następnie spożywczy. Noclegi. Hotel Turystyczny przy ul. Stalina 6, Hotel "Polonia" (z restauracją), "Centralny", "Franciszkanów" i inne. Odległości. Do Ustki gościńcem 19 km, do Smołdzina 35 km, do Sławna 26 km, do Darłowa 45 km, do Koszalina 67 km, do Lęborka 49 km. Komunikacje: Bezpośrednie połączenie z Warszawą. Wiele linii autobusowych PKS sprzed* dworca kolej, dzięki którym można urządzać różne wycieczki w okolice. Historia. Słupsk wzmiankowany jest po raz pierwszy w r. 1276. Najstarsze osiedle znajdowało się dokoła wzgórza, gdzie stoi dziś kościół św. Ottona. Dokument z r. 1296 wspomina ,civitas ante castrum" i że miasto rozwinęło się na prawym brzegu ołupi przy prastarym zamku. W pobliżu zamkŁ na niewielkim wzgórzu od dawna stał kościół św. Piotra, orzy którego rozbiórce w XIX wieku znaleziono w ziemi kamienną płytę z magicznym wyobrażeniem siedzącej figury męskiej, pochodzącą z okresu wczesnohistorycznego. Z początkiem XIV wieku osiedle otrzymuje nowe prawo miejskie. Dokument lokacyjny dla Słupska posiada wielkie znaczenie, bo wynika z niego, iż nadanie prawa nie było związane z budową miasta, tylko porządkowało jego sprawy organizacyjno-ustrojowe. W Słupsku istniało Nowe Miasto (tzw. Prawe) już przed przywilejem lokacyjnym, gdyż słyszymy w r. 1243 o plebanie farnym, w r. 1271 o dominikanach, w r. 1280 o norbertankach, których kościoły znajdowały się na terenie miasta lewobrzeżnego. Rozwój swój zawdzięczało księciu gdańskiemu Mestwinowi II (t 1295), który często przebywał na zamku słupskim. Później miasto otrzymuje przywileje i prawo lubeckie od margrafów brandenburskich (w r. 1310). Mimo obcych wpływów Słupsk nie traci kontaktu z Polską i z jej kulturą. W wojnach polsko-krzyżackich książęta słupscy biorą udział po stronie polskiej. W traktacie pokojowym w Toruniu w r. 1466 księstwo słupskie jest wymienione wśród księstw lennych Polski. W czasie wojen szwedzkich i 30-letniej Słupsk bardzo ucierpiał. W r. 1653 przeszedł pod panowanie pruskie jako niewielkie miasteczko o 2.500 mieszkańców. Zwiedzanie. W pobliżu kolei rozbudowała się nowożytna dzielnica miasta o szerokich alejach i wielkim ruchu handlowym. Stare miasto otaczają planty i skwery. Widnieją tu resztki murów i wyraźne dwa poziomy wałów staromiejskich. Na rozległym placu Zwycięstwa wznosi się gmach nowego ratusza z r. 1900 (w sali Rady Miejskiej i w przedsionku dwa duże obrazy przedstawiające sceny z życia miasta: "Targ Rybi" i "Port w Ustce"). Naprzeciw ratusza wznosi się Nowa Brama z r. 1530, gdzie mieści się bogate muzeum Ziemi Słupskiej. Wśród gruzów śródmieścia odbudowano w latach 1947—1948 kościół Mariacki, pochodzący z r. 1477, w stylu czystego gotyku. Posiada on wspaniałe gwiaździste sklepienie nawy głównej i prezbiterium, ciągnące się wzdłuż jednej linii. Ten styl budowy wziął budowniczy z Pomorza Gdańskiego lub z Warmii. Zachowała się empora chóru i ambona uratowana przez omurowanie wojenne oraz kilka średniowiecznych obrazów olejnych.

ocena 3,7/5 (na podstawie 23 ocen)

Czasem najlepsze wakacje można spędzić w Polsce.
słupsk, miejscowości, nad morzem, turystyka