Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Rezerwaty Przyrody Województwo Pomorskie

23 październik 2011r.

Rezerwaty Przyrody Województwo Pomorskie Kępa Redłowska -na terenie m. Gdyni. Las mieszany z przewagą buka i występowaniem jarzębiny szwedzkiej. Stare Modrzewie w m. Kiełpino gm. Kartuzy, 5 ha lasu mieszanego, w którym występują stare modrzewie, o wysokości do 40 m. Bursztynowa Góra w m. Bąkowo, gm. Kolbudy W lesie sosnowo-bukowym na wzniesieniu odkrywki kopalni bursztyn u, jedną w kształcie leja o średnicy 40 m u podstawy i 15 m głębokości. Wyspa na jez. Przywidz w m Przywidz, gm. Przywidz Las bukowo-dębowy w wieku około 180 lat z domieszką olchy, brzozy i lipy. Zamkowa Góra w m. Kartuzy. Na owalnym wzniesieniu (222 m n.p.m.) porośniętym lasem bukowym o wieku około 200 lat ślad wczesnośredniowiecznego grodziska, owianego legendami. Kurze Grzędy w m. Mirachowo, gm. Kartuzy. Rezerwat obejmuje Jez. Wielkie pow. 8. 1 ha i otaczający je I a s . rosnący na torfowisku. Bogata roślinność torfowiskowa, na jeziorze grążel, a przy brzegu skupiska turzyny. Przylądek Rozewie w m. Rozewie, gm. Władysławów. Brzeg klifowy o wysokości do 54 m. porośnięty 120-letnim lasem bukowym, kilka buków ponad 200 lat; nadto inne drzewa i liczne krzewy, m.in. żarnowiec oraz rokitnik. Twardy Dół w m. Twardy Doł, gm. Zblewo. Nad Jez. Niedackim torfowisko na dawnej zatoce, z kępami około 100-letniego drzewostanu (sosna, brzoza, olcha), bogate runo. Ptasi Raj na przedm Gdańska Górki Wschodnie. Zespół j e -ziornobagienny przy ujściu Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. Miejsce lęgów oraz zimowania ptaków. Jezioro Turzycowe w m Mirachowo, gm. Kartuzy. W sąsiedztwie rez. Kurze Grzędy małe (0,30 ha) jeziorko z rzadkim stanowiskiem turzycy s k ą p o k w i a t o we j. Piaśnickie Łąki w m Dąbki, gm Krokowa. Opodal ujścia rz. Piaśnicy do morza cenny rez. florystyczny, obfitość rzadkich gatunków, m.in. woskownica, paproć - długosz królewski. brzoza niska, wrzosiec bagienny, kosacce, storczyki i inne Ostrzycki Las w m. Ostrzyce, gm. Somonino. Nad Jez. Ostrzyckim, po jego zach. stronie f r a g m e n t lasu bukowego z bardzo bogatym runem (żywiec cebulkowy, przetacznik górski, marzanna wonna oraz storczyki). Czapli Wierch w m. Czapli Wierch, gm. Osiek. Na wsch. brzegu Jez. Słonego las sosnowy w wieku około 190 lat - kolonia czapli siwej. Darżlubskie Buki w. Mechowa, gm. Puck. Dorodne buki w wieku około 140 lat z domieszką sosny, dębu i brzozy; jest to mały fragment prastarej Puszczy Darżlubskiej. Krzywe Koto (w pętli Wdy) w m. Krzywe Koło, gm. Osiek. W pętli rzeki o średnicy około 400 m las sosnowo-dębowy w wieku około 150 lat i inne drzewa, w tym rzadka b r e k i n i a . Jezioro Kamienne w m. Nowa Huta, gm. Kartuzy. W jeziorze nazwanym "Switezią Mirachowską" występuje rzadka roślinność (lobelia jeziorna, poryblin jeziorny i inne). Na pn. brzegu "Diabelski Kamień". Piękny krajobraz. Choczewskie Cisy w m. Sasino, gm. Choczewo. W leśnictwie Zakończyło naturalnie odnawiające się stanowisko cisa. Staniszewskie Błoto w m. Mirachowo, gm. Kartuzy. Opodal drogi z Mirachowa do Miechucina, po prawej stronie torfowisko częściowo osuszone, w pn. jego części warstwa torfu grubości do 10 m. W wyższej części sosny w wieku 80-100 lat. Wieżyca w m. Wieżyca, gm. Stężyca. W partii wierzchołkowej Wieżycy (patrz hasło 25) piękny las bukowy w wieku około 140 lat. Smolne Bioto w m. Sianowska Huta, gm. Kartuzy. Torfowisko przejściowe, zmieniające się w bór bagienny z sosną i brzozą i z partiami bez drzew albo z karłowatą sosną w wieku 100 lat, bogate runo. Lubygość w m. Mirachowo, gm. Kartuzy. Malownicze jezioro otoczone lasem, w pn. części dęby i buki w wieku około 120 lat, w pd. części 120-letnie olchy, 160-letnie buki i dęby oraz 100-letnie brzozy. Wzdłuż jeziora dróżka - jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych. Orle nad Jez. Dużym w m. Orle, gm. Nowa Karczma. Przy drodze Orle - Garczyn obok leśniczówki dęby w wieku około 250 lat i starsze obok innych drzew, na przestrzeni 1,56 ha. Opalenie Dolne w m. Rakowiec, gm. Gniew. Zróżnicowany teren pod względem geomorgologicznym (wzdłuż szosy Opalenie -Mała Karczma) porośnięty 60-letnim lasem świerkowym. Wiosło Małe w m. Wiosło Małe, gm. Gniew. Pocięty wąwozami wysoki brzeg Wisły. Na terenie rez. bór mieszany 8 0-1 1 0-I e t n i. W runie duża ilość roślin stepowych lub rzadkich I e ś n o - s t e p o w y c h . Opalenie Górne w m. Rakowiec, gm. Gniew. W lasach przy szosie Opalenie - Mała Karczma mały rez. o pow. 1,62 ha (oddz. 324) -sosny, dęby, graby, lipy, klony w wieku 120-140 lat. Jar Raduni w m. Babi Dół, gm. Żukowo (patrz hasło 90). Białogóra w m. Białogóra, gm. Krokowa. W lasach państwowych fragment boru bagiennego z występowaniem rzadkich gatunków r o ś I i n typu a 11 an t y c k i e g o wrzosiec bagienny, wełnianka, rosiczki itp. Staniszewskie Zdroje w m. Sianowo, gm. Kartuzy. W urozmaiconym topograficznie terenie naturalne zespoły leśne w tym najcenniejszy łęg olszowy z olchą czarną w wieku około 120 lat. Rośnie w podmokłym zagłębieniu otoczonym wzgórzami, które porastają b u k i około 140-letnie. W rez. liczne rośliny chronione, jak obuwik, widłak wroniec, bluszcz, a także gatunki górskie i podgórskie, jak skrzyp olbrzymi, manna gajowa itp. Wiosło Duże w m. Wiosło Duże, gm. Gniew. Las mieszany na zboczach doliny Wisły (na pd. od wsi) w wieku od 60-100 lat. W runie r o ś I i n y leśno-stepowe np. wężymord stepowy, czosnek skalny i inne. Bielawskie Biota w m. Slawoszyno i Sulcice, gm. Krokowa. Najdalej na pn.-wsch. wysunięte torfowiska typu atlantyckiego o pow. 2000 ha, na którym występują wełnianki, wrzosiec bagienny, malina moroszka, paproć wodna i wiele innych. Nadto na terenie woj. gdańskiego znajdują się setki pomników przyrody - drzewa, głazy, niektóre wspomniane w hasłach. Wytypowano do zatwierdzenia 11 dalszych rezerwatów przyrody. Zarządzeniem władz objęto strefą ciszy 21 jezior. Są to: Kamienieckie w gm. Siarkowice, Choczewskie w gm. Choczewo, Salińskie w gm. Gniewino, Węgorzyno w gm. Sulęczyno, Patulskie w gm. Stężyca, Łapalickie w gm. Kartuzy, Sitno w gm. Kartuzy, Głębokie w gm. Żukowo i Przodkowo, Karlikowskie w gm. Żukowo i Przodkowo, Garczyn w gm. Kościerzyna, Sudomie i Zagnanie, Grabowskie w gm. Nowa Karczma, Godziszewskie w gm. Tczew, Przywidz w gm. Przywidz, Czarne w gm. Osiek, Ocypel w gm. Lubichowo, Krąg, Hutowe i Polaszkowskie w gm. Stara Kiszewa. Prócz tego 11 jezior z obrzeżami o szerokości 500 m objęto strefą ciszy: Wdzydze z jego ramionami Jelenie, Radolne, Gołuń i Wdzydze w gm. Kościerzyna, Raduńskie, Kłodno, Białe i Rekowo w gm. Chmielno. Ostrzyckie wgm. Stężyca, Mausz wgm. Sulęczyno, Kalębie w gm. Osiek, Borzechowskie w gm. Zblewo, Potęgo-wskie w gm. Linia, Wielkie Brodo w gm. Kartuzy, Tuchomskie w gm. Kielno, a także rz. Radunię w gm. Linia. Województwo bydgoskie Osiny. Około 8 km na zach. od Nowego, na pd. brzegu jez. Ląkosz pierwotne torfowisko z zespołami roślin bagiennych, jak bagnica torfowa, rosiczka, rzadkie storczyki, modrzewnica zwyczajna i inne. Jez. Dury. Około 5 km na pn. od Osia zespół czterech zarastających jezior (w leśn. Stara Rzeka) na ich obrzeżach pasy roślinności torfowej, m.in. z b. rzadkim grzybieniem północnym, żurawiną drobnoowockową (relikt tundry polodowcowej), zespoły roślin zielnych. Szczerkowo. Około 3 km dalej na pn. w leśn. Sobiny fragment pierwotnego lasu liściastego z okazałymi dębami i grabami oraz największym w kraju zespołem (66 egz.) brekini, zwanej także brzękiem. Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. Przy drodze od st. kol. Blądzkimdo st. Wierzchucin, na pd. od jez. Mukrz, z n a n e i najcenniejsze w kraju skupisko cisa liczące ponad 4 tys. eg z. Wiek drzew ponad 600 lat, najgrubszy o obw. 2,5 m nazywany jest Cisem Chrobrego, może pochodzić z X lub XI w. Torfowisko nad jez. Mętno. Około 4,5 km na pn od Rytla, po pn. stronie wymienionego jeziora duże stanowisko brzozy niskiej (relikt tundry polodowcowej) na rozległym bagnisku Wiersze. Ustronie. Okolo 5km nap d.od Czerska fragment pierwotnego lasu mieszanego, głównie dębów. sosny, buka, grabu ibrekini. Czaplowisko Wysoka. Około 7 km na pd. od Rytla i leśniczówki Wysoka pośród drzewostanu około 19 0-letniego kolonia czapli siwej, około 40 gniazd. Województwo słupskie Cisy w Czarnem. Około 7 km na pn. wsch. od Czarnego i 0,6 km na wsch. od drogi Czarne-Międzybórz las mieszany w wieku około 180 lat, a w nim ponad 500 cisów w wieku od 100 do 300 lat Bocheńskie Błoto. Około 4 km napn. od Międzyborza zarastające jezioro i otaczające je bagna oraz sosnowy las. Występuje roślinność torfowiskowa, np. rzadkie gatunki wątrobowców. Gnieżdżą się tu żurawie, bociany czarne, czapla siwa i kormorany. Międzybórz. Rezerwat znajduje się 2.5 km na pn. zach. od Międzyborza. Występują w nim ponad stuletnie buki i dęby, a w runie paprocie i chroniony widłak jałowcowaty. Osiedle kormoranów. Nad górną Brdą, 1,5 km na pn. od Pakotul-ska w lesie bukowo-dębowym w wieku około 250 lat mieści się największa w kraju kolonia kormoranów i czapli siwej. Jezioro Sporackie położone około 4 km na pn.-wsch. od Polionicy. Występuje w nim lobelia jeziorna, poryblin i inne. Jezioro Bardze Małe opodal Polnicy. Jezioro typu lobeliowego. Jezioro Małe i Duże Sitno. Płytkie, zarastające jeziorka ł o-b e I i o w e w Nadleśnictwie Gołębia Góra, miejsce lęgowe żurawi oraz ptactwa wodnego i błotnego. Jezioro Jasień, niezwykle malownicze (patrz hasło 46). Na zalesionych wyspach siedlisko kormoranów, w przybrzeżnych szuwarach liczne ptactwo wodne i łabędzie. Bukowa Góra. Bukowy las o charakterze pierwotnym, od 100-do 180-letni, na zboczu morenowego wzniesienia, opodal jez. Pyszne. Około 4 km na pd. wsch. od Sierzna. Maslowiczki. W grupie jezior położonych w obrębie wsi zarośnięte Jez. Czarne zrzadką reliktową roślinnością. Jezioro Głęboczko położone wśród wzniesień morenowych, 2 km na pd. od wsi Pomysk Wielki. Występuje w nim lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa, poryblin jeziorny i inne. Na terenie województwa słupskiego znajduje się Słowiński Park Narodowy.

ocena 3,8/5 (na podstawie 20 ocen)

Czasem najlepsze wakacje można spędzić w Polsce.
wczasy, pomorskie, Gdynia, Gdańsk, bursztyn