Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Gdańsk, Gdynia, Sopot

22 październik 2011r.

Przewodnik powstaje, by ułatwić zwiedzającemu poznanie miasta. Nie chodzi w nim jednak tylko o przedstawienie odpowiednio skonstruowanego zbioru faktów i wskazanie najciekawszych tras. Każdy organizm miejski ma swoją odrębną urodę i specyficzny klimat. Składa się na nie nie tylko przeszłość w najrozmaitszych jej aspektach, lecz i wszelkie przejawy codziennego życia, a także określone perspektywy przyszłości. Autor starał się przekazać wiedzę o Trójmieście a także ją zinterpretować. Dlatego też skomentowano szereg faktów. Obok dziejów powstania Zbrojowni w Gdańsku czytelnik znajdzie uwagi wyjaśniające, dlaczego jest to zabytek tak cenny, w czym tkwi jego piękno. Interpretacji zabytków towarzyszą, w miarę możności, dzieje ich fundatorów oraz ludzi i instytucji, które tworzyły w nich historię miasta. W ten sam sposób zostały potraktowane stocznie czy nowe osiedla mieszkaniowe. Nie tylko bowiem na faktach opiera się nasza znajomość rzeczywistości, lecz także na poznaniu mechanizmu ich powstawania i umiejętności interpretacji. Naczelną zasadą, jaka przyświecała w pracy nad przewodnikiem, było przekonanie, że lepiej jest obejrzeć mniej obiektów godnych uwagi, lecz poznać je w sposób pełniejszy. Autor nie zachęca do zwiedzania w szybkim tempie jak największej ilości tras podkreślając, że obok istotnych walorów poznawczych turystyka jest przecież formą wypoczynku. Przewodnik zaczyna się częścią ogólną, od zwięzłej charakterystyki Trójmiasta i wskazania programu zwiedzania w czasie pobytu od 1 do 4 dni. W części szczegółowej po Gdańsku następuje Oliwa, Sopot i Gdynia. Opis każdego z miast jest poprzedzony wstępem historycznym połączonym z charakterystyką współczesnego układu Przestrzennego. Opis Gdańska jako najważniejszego ośrodka Trójmiasta i miasta wojewódzkiego został uzupełniony rozdziałem poświęconym rozwojowi i charakterystyce sztuki gdańskiej dawnej i współczesnej. Każda z tras została opatrzona planem, na którym ważniejsze obiekty oznaczono numerami ułatwiającymi odnalezienie ich w tekście. Ma to istotne znaczenie dla osób, które zamierzają zwiedzać własnymi drogami. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że trasy zostały tak ułożone, aby ułatwić zwiedzenie najciekawszych obiektów i dzielnic w sposób najbardziej racjonalny. Dużą pomoc stanowi znajdujący się na końcu indeks, który ułatwi odnalezienie poszukiwanych miejsc w tekście. Celem zwrócenia uwagi na ciekawsze zabytki, odpowiednie partie tekstu wydrukowano odmienną czcionką. Najważniejsze zabytki budownictwa i architektury zostały ponadto oznaczone gwiazdkami. Trzy gwiazdki oznaczają zabytki uznane za obiekty o znaczeniu światowym, dwie to dzieła reprezentacyjne na skalę kraju. Jedna gwiazdka określa zabytki cenne i charakterystyczne dla regionu, pod którym to pojęciem należy rozumieć grupę sąsiadujących ze sobą województw północnej Polski. Część ilustracyjna została ograniczona do planów miast, dzielnic lub ważniejszych obiektów. Masowe wydawnictwa pocztówek, składanek czy albumów, a także aparaty fotograficzne i kamery filmowe towarzyszące turyście nie uzasadniają potrzeby ilustrowania przewodnika fotografiami. Przewodnik nie może być traktowany jako wyczerpujące kompendium wiedzy o Trójmieście. Dokonanie selekcji faktów i tras było konieczne. Spis najważniejszych pozycji literatury podany na końcu ułatwi pogłębienie wiedzy, której przewodnik nie mógł w całości uwzględnić. Od czasu ukazania się pierwszego wydania przewodnika zaszło wiele zmian w Trójmieście, a badacze przeszłości tego zespołu dokonali szeregu nowych ustaleń. Wszystkie te nowe fakty zostały, w miarę możności, uwzględnione w obecnym, drugim wydaniu.

ocena 3,5/5 (na podstawie 26 ocen)

wczasy, Gdańsk, Gdynia, Sopot, turystyka