Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Gdańsk, Gdynia i Sopot

23 październik 2011r.

Gdańsk, Gdynia i Sopot są położone w stosunkowo wąskim pasie wybrzeża, o długości ok. 30 km. Przedłużenie tego układu stanowią miejscowości położone w głębi lądu — Pruszcz Gdański i Rumia. Tradycyjna nazwa Trójmiasto ustępuje określeniu zespół GD. Istniejące granice między miastami ulegają zatarciu. Składa się na to postępująca zabudowa wolnych jeszcze terenów i rejonizacja zatrudnienia. Spory procent mieszkańców Gdyni pracuje w Gdańsku i na odwrót. Rozbudowa sieci komunikacyjnej, szeregu urządzeń komunalnych granice te coraz bardziej zaciera i w przyszłości dojdzie do utworzenia jednolitego organizmu (przy zachowaniu specyfiki poszczególnych dzielnic). Trójmiasto liczyło w końcu 1975 r. 693,7 tys. mieszkańców (Gdańsk 420,9 tys,., Gdynia 221,1 tys., Sopot 51,7 tys.). Scalanie się tego organizmu to jedna z cech aglomeracji gdańskiej. Drugą, nie mniej charakterystyczną jej cechą jest ekspansja na zewnątrz, wzdłuż traktów komunikacyjnych — szlaku kolejowego i arterii ruchu kołowego biegnących wzdłuż wybrzeża. Gdynia rozwija się poprzez Chylonię i Rumię w kierunku Wejherowa, a Gdańsk ku Pruszczowi. Dojazd koleją z Tczewa do Gdańska i z Wejherowa do Gdyni trwa 30 min. — nie mniej niż dojazd do pracy w dużym mieście. Osią komunikacyjną zespołu jest kolej, która dzięki elektryfikacji rozwiązała w praktyce problem dojazdu do pracy. Ten sprawnie działający, choć przeciążony w godzinach szczytu, system objął szlak od Tczewa po Wejherowo. Znacznie większe trudności nastręcza ruch kołowy. Mimo rozszerzenia do dwóch pasm drogi przelotowej, modyfikacji wielu rozjazdów, już obecnie jest ona eksploatowana w optymalnym stopniu. Częściowym jej odciążeniem jest trasa nadmorska przeprowadzona od Nowego Portu po Sopot. Powstaje obwodnica. Przejmie ona ruch tranzytowy w rejonie Pruszcza Gdańskiego, by doprowadzić go poza Trójmiastem po rejon Rumii. Obok podkreślonej już tendencji integracyjnej Trójmiasta każde z miast posiada swoją specyfikę funkcjonalną. Gdańsk jako ośrodek wojewódzki od 1945 r. koncentruje terenowe organy władzy i szereg instytucji wojewódzkich, co zdecydowanie różni go od pozostałych miast. Przemysł Gdyni i Gdańska posiada wspólną cechę, jaką jest zespół stoczni z Gdańską Stocznią im. Lenina, Gdańską Stocznią Remontową i gdyńską im. Komuny Paryskiej oraz towarzyszące im zakłady kooperujące. Gdańsk posiada także wiele dużych zakładów takich jak: Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor (produkujące również telewizory), Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Rafineria Gdańska czy Zakłady Tłuszczowe im. Migały. Domeną Gdyni jest rybołówstwo. Sopot jest w tym układzie ośrodkiem nastawionym na rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i posiada najlepiej rozwiniętą bazę usług dla turystyki. Jest rzeczą charakterystyczną, że szkolnictwo wyższe, które odgrywa poważną rolę w życiu Trójmiasta, mimo niewątpliwej koncentracji w Gdańsku, nadaje również charakter Sopotowi i Gdyni. W Gdańsku znajduje się Politechnika Gdańska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Wyższa Szkoła Muzyczna, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego. Sopot jest siedzibą wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolnictwo Gdyni służy morzu. Wyższej Szkole Morskiej towarzyszy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, obok nich znajduje się wiele średnich szkół zawodowych związanych z gospodarką morską. Ważnym akcentem morskiego charakteru Gdyni jest znajdujący się tu port Marynarki Wojennej. Plan rozwoju przestrzennego zespołu Gdańska, Gdyni i Sopotu zapewnia harmonijny rozwój całego organizmu miejskiego, a postępująca rozbudowa przemysłu stoczniowego i zakładów kooperujących nakreślona ambitnym planem na lata 1975—80 otwiera przed Trójmiastem szerokie perspektywy.

ocena 3,8/5 (na podstawie 20 ocen)

Oferty na wczasy nadmorzem w Polsce.
wczasy, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, trójmiasto