Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Chmielno Kaszubskie

16 lipiec 2013r.

Chmielno Wieś na Pojezierzu Kaszubskim, nad jeziorami: Białym, Kłodno i Rekowo, ośrodek turystyki i sportów wodnych. We wsi warsztat garncarski rodziny Neclów o ponad 100. letniej tradycji - Muzeum Ceramiki Kaszubskiej. Tu można Borowy Młyn Wieś na Równinie Charzykowskiej w regionie Kaszub zwanym Gochami. Chłopi z Borowego Młyna walczący w bitwie pod Wiedniem w 1683 r" pod wodzą dziedzica z Brzeźna, otrzymali tytuły szlacheckie. Do 1919 r. wieś znajdowała się pod zaborem pruskim. Gdy po Kongresie Wersalskim pozostała po stronie Niemiec, sprzeciwili się temu mieszkańcy i poprzestawiali słupki graniczne na zachód, a wieś wróciła do Polski. Młyn z 1492 r., do upaństwowienia w czasach stalinowskich należał do rodziny Malichów. Kościół Ducha Świętego to jeden z nielicznych w okolicy przykładów budownictwa z pocz. XX w., eklektyczny. Borzyszkowy Wieś kaszubska nad dużym Jez. Borzyszkow-skim, w regionie Kaszub zwanym Gochami. Pierwotny kościół wzmiankowany w latach 1352, 1366 oraz 1653 r., spłonął w wielkim pożarze wsi w 1721 r. Nowy Kościół Św. Marcina z Tours wzniesiono w 1724 r.' Budynek drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany, dach 2-spadowy kryty gontem, prezbiterium zamknięte 3-bocznie, okna ostrołukowe i prostokątne. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej na kamiennej podmurówce, 2-kondygnacyjna, dach 4-spadowy, 8-boczna latarnia z baniastym hełmem, dzwon z 1948 r" 4-boczna wieżyczka-sygnaturka kryta hełmem. We wnętrzu polichromia przypominająca rozgwieżdżone niebo. Belka tęczowa polichromowana z barokowymi rzeźbami z XVIII w. Chór muzyczny z prospektem organowym z 1982 r. Klasycystyczny ołtarz główny z XVIII/XIX w. z rzeźbami z XVIII w. i obrazem z XIX w. Barokowe wyposażenie z XVIII w.: ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica. Drewniany, rzeźbiony ołtarz i ambonka z 1994 r. (dzieło K. Łangowskiego). Na cmentarzu grób komendanta głównego TOW Gryf Pomorski Józefa Gierszewskiego z 1943 r. Borzytuchom Wieś kaszubska w pobliżu Bytowa nad Jez. Dużym. W okolicy Rez. Grodzisko Borzytu- chom chroniący Zamkową Górę porośniętą starodrzewem bukowo-dębowym. Na niej znajduje się dobrze zachowany, wczesnośredniowieczny gród obronny. W sąsiedztwie zarastające Jez. Diabelskie i punkt widokowy. Bożepole Wielkie 125 A2 Duża wieś kaszubska w pobliżu Lęborka nad Łebą w Pradolinie Redy-Łeby, W okolicy rozlegle lasy Puszczy Wierzchucińskiej. W starym I kościele pochowani byli założyciele Wejherowa. Zabytkowa Świątynia przeniesiona do Skansenu we Wdzydzach. W XVIII w. majątek należał do von Rexingów, później Wejherów. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w., wokół ogród ozdobny. Braniewo [ Miasto na skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, nad Paslęką w pobli-I żu jej ujścia do Zalewu Wiślanego i granicy j z Rosją. W centrum wielki gotycki, halowy I Kościół Św. Katarzyny z lat 1343-1442, przed I nim figura bt. Reginy Protmann. Zachowała się | część gotyckich murów miejskich z 2 basztami i narożną, bramną Wieżą Księżą. Z dawnego Zamku Biskupiego, rozebranego w XIX w., po-[ została gotycka wieża bramna. W odbudowa-[ nym Lyceum Hosianum w 1565 r. było pierw- sze w Polsce kolegium jezuickie - Collegium Hosianum, założone przez bpa warmińskiego Stanisława Hozjusza, ma tu siedzibę zespól szkół zawodowych. Na terenie fosy jest amfiteatr, niewielki ogród botaniczny i zoologiczny. Na peryferiach miasta znajduje się barokowy, pojezuicki Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1723-1731. Wewnątrz cudowny obraz Męki Pańskiej (Tron Łaski). Brzeźno Lęborskie Wieś kaszubska w okolicy Lęborka. Neogotycki Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła z 1880 r" wybudowany przez ewangelików w miejscu zrujnowanej świątyni katolickie. Na wieży rzeźba anioła z 1724 r. Wieś kaszubska nad rzeką Skotawą. Gotycki Kościół MB Królowej Polski z XIV w. otoczony cmentarzem. Ceglany budynek 1-nawowy na planie prostokąta, kryty gontem, wnękowany szczyt, masywne przypory narożne z uskokami. Wieża z XVII w. z dachem namiotowym. Wnętrze proste, empora organowa. We wnętrzu rokokowa polichromia o motywach roślinnych z XVIII w., barokowe wyposażenie. Za wsią pozostałości grodziska z IX w. W 1249 r. książę Świętopełek przekazał ją klasztorowi ss. Norbertanek w Żukowie. W 1510 r. majątek kupił E. von Massów, w 1777 r. M. von Weyher. Wies obok Główczyc była główną siedzibą Kaszubów, w 1876 r. odprawiono tu ostatnią mszę w języku kaszubskim. Kolejny właściciel C.W. von Zit-zewitz na miejscu drewnianego dworu (pozostała belka z datą 1687 r.), w latach 1812-1814 wybudował dwór murowany, rozbudowywany na 3-częściowy pałac do 1868 r., najstarsza część pałacu z XVIII w. Wokół park krajobrazowy, lianę pomnikowe drzewa: jodła, tulipanowiec (obumarty), jesion, buk, klon. Zitzewizowie mieszkali tu do 1945 r. Kościół NMP pierwotnie drewniany spłonął w 1735 r" nowy murowany z lat 1867-1868 wzniesiono trochę wyżej. Budowla 1-nawo-wa, we wnętrzu wspaniałe organy w 1870 r. (dzieło B. Griineberga). W pobliżu Rez. Las Górkowski. Cedry Wielkie spróbować utoczyć naczynie na kole garncarskim i pomalować je. Prezentowane są zbiory miejscowej ceramiki z charakterystycznym wzornictwem rodziny Neclów. Wieś słynie z konkursów w zażywaniu tabaki.

ocena 3,5/5 (na podstawie 26 ocen)

wczasy, atrakcje, historia, miejscowości, nad morzem, Cedry Wielkie, Chmielno, Kaszuby, Borowy Młyn, wakacje