Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Charzykowy

30 wrzesień 2011r.

Znają dobrze tę miejscowość nad Jeziorem Charzykowskim (d Lukomie) wodniacy, a także miłośnicy sportu bojerowego oraz letnicy i rozmiłowani w wędrówkach po ziemi kaszubskiej turyści O jej istnieniu w średniowieczu informuje dokument krzyżacki z 1437 r., w którym wymieniona jest jako Muskendorfi, czyli zapewne wieś należąca do Miszki lub Mieszka. W 1565 r. nosi nazwę Charzikowo, a w 1652 r. Charzykowy pochodzącą od nazwy osobowej Charzyk. W XVI i XVII w. były Charzykowy wsią królewską, zamieszkaną przez zagrodników i później przez rybaków. Egzystowało w niej dwu karczmarzy i młynarz, którego młyn o 2 kołach stał obok istniejącego stawku nad rzeką Małą, gdzie ostatnio czynny byt młyn foluszowy Zacisze. Dzieje Charzykowów jako znacznego ośrodka sportowego i wypoczynkowego oraz turystycznego rozpoczęły się po I wojnie światowej. Już 28 VII 1920 r. urządzono na jeziorze zawody sportowe, które można by uważać za pierwocinę późniejszych, do dzisiaj urządzanych regat żeglarskich o znaczeniu ogólnopolskim (16 VIII 1925 r. pierwsze regaty o mistrzostwo Polski) i sport bojerowy (1 I 1928 r. pierwsze w Polsce regaty bojerowe). Największe zasługi w rozwoju tego ośrodka położył chojnicki Klub Żeglarski, założony 22 II11922 r. Na zakupionym przezeń w 1927 r. gruncie przybrzeżnym wzniesiony został Dom Klubowy z hangarem, szatnią, bufetem i kortem tenisowym oraz przystanią żeglarską. Zbudowano tam również w 1931 r. Ośrodek Szkolnego Żeglarstwa, a w 1930 r. łazienki z trzema basenami i szatniami (zlikwidowane przez Niemców w 1939 r.) Powstały też w Charzyko-wach obiekty Klubu Żeglarskiego dla oficerów (1937 r.), a w pobliskiej osadzie Funka Żeglarski Ośrodek Harcerski, czynny obecnie, a znany szeroko z organizowania dla młodzieży obozów o charakterze międzynarodowym. Prywatnym m.in. obiektem był pensjonat O. Weilandta ,,Bellevue" z dobrze urządzoną przystanią i sprzętem żeglarskim. Dziś w obiekcie tym mieści się Stanica Wodna PTTK, dysponująca92 miejscami w pokojach, domkami kempingowymi, polem namiotowym i wypożyczalnią sprzętu turystycznego. Po 1945 r. nastąpiła rozbudowa Charzykowych jako wczasowi-ska zakładów pracy, ośrodka sportów wodnych i stacji turystów pieszych i zmotoryzowanych. Wzniesiono setki budynków różnego typu, służących po większej części celom rekreacyjno-wypoczynkowym, sportowym i turystycznym. Urządza się imprezy rozrywkowe, wybudowano muszlę koncertową na występy zespołów regionalnych, czynna jest świetlica, biblioteka, restauracja, kawiarenki, urządzono parking, dba się o uatrakcyjnienie pobytu licznym gościom. Latem pojawiają się w Charzykowych tłumy żeglarzy, a zimą miłośnicy sportu bojerowego. Warunki mają znakomite. Na rozległej przestrzeni Jez. Charzykowskiego o pow. 1348 ha, długiego na 9,5 km i od 0,5 do 2,5 km szerokiego pojawiają się dziesiątki białych żagli jachtów i innych jednostek pływających, należących do klubów wodnych i zrzeszeń sportowych oraz Ośrodka Szkoleniowego LOK, który rokrocznie organizuje tutaj regaty żeglarskie. Kiedy mrozy skują lodem powierzchnię jeziora, wyruszają na rozległą tatlę śmigłe bojery, mknące przy korzystnych porywach wiatru z szybkością do 100 km/godz. Wokół jeziora widnieje ciemnozielona ściana lasu, kryjącego w swych głębiach dziesiątki jezior, łączących się z Charzykowskim za pośrednictwem rzek i strumieni. Przez największe z nich - Brdę i Zbrzycę przepływają niezliczone kajaki, podążające uroczymi szlakami wodnymiw głąb Borów Tucholskich. Przedłużeniem Jez. Charzykowskiego ku północy są - połączone z nim korytem Brdy - duże Jezioro Karsińskie i Witoczno. Długość tego ciągu jeziornego wynosi ok. 17 km. Przy pn. krańcu Jez. Karsińskiego rozłożyła się po obydwu stronach koryta Brdy stara wieś kaszubska Swornigacie. Od 1272 do 1303 r. znajdował się w niej klasztor księży augustianów, który połączył się następnie z konwentem cysterskim w Oliwie. W miejscowej tradycji żyje także wspomnienie o jakimś zamku, po którym nie pozostał jednak żaden ślad. Zachował się natomiast drewniany kościółek z 1742 r., stojący w sąsiedztwie pseudobarokowej świątyni z 1913 r. Projektuje się przeniesienie go do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Okolica Jez. Charzykowskiego chlubi się licznymi malowniczymi zakątkami, punktami widokowymi oraz pamiątkami historycznymi. Do tych ostatnich należy GÓRA ZAMKOWA na półwyspie wrzynającym się w pd.-zach. kraniec jeziora. Jest to prastare osiedle obronne ludności prasłowiańskiej kultury wschodnio-pomorskiej (650-400 p.n.e.). W IX w. słowiańscy Pomorzanie wznieśli na tym miejscu silny gród drewniano-ziemny. Opodal, w lesie Wolność zbudowano we wczesnym średniowieczu drugi gródek, zapewne graniczny między sąsiednimi opolami.

ocena 3,5/5 (na podstawie 26 ocen)

Oferty na wczasy nadmorzem w Polsce.
Charzykowy, historia, miejscowości, rzeka, rekreacja, wypoczynek, Bory Tucholskie, Wdzydze Kiszewskie