Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Po Stegnach Pomorza Gdańskiego

23 październik 2011r.

Przenośnie użyta nazwa Stegna to po kaszubsku ścieżka, czyli drożynka. Wiele tych ścieżek przebudowano po ostatniej wojnie na świetne drogi asfaltowe, po których śmigają motocykle i suną autokary z wycieczkami z całego kraju. Przykładem wspaniała Droga Kaszubska, poprowadzona na niektórych odcinkach śladem dawnych polnych drożynek. Historyczne drogi pomorskie-via regia, via mercatorium, via marchionis i inne, czy trakty po których maszerowała armia Napoleona stały się nowoczesnymi arteriami, łączącymi miasta i wsie pomorskie. Poniżej ukazano przebieg kilku dróg, które doprowadzą turystę do miejscowości godnych poznania (wymienionych w hasłach i wielu innych).