Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

< Poprzednia  1  [2]

Świnoujście dzielnica wczasowo-wypoczynkowej

01 wrzesień 2011r.

ul. Chopina wiedzie nas do ul. Matejki. Rozpoczynają się tu tereny parkowe położone na wysokich wydmach. Przy zbiegu ulic znajdują się stadion i amfiteatr. Stadion ma ok. 100 lat i! służył wielu imprezom sportowym (przed I wojną światową przede wszystkim hippice). Jest on pięknie położony wśród zieleni; po ostatniej rozbudowie ma 5 tys. miejsc siedzących. Przy wejściu wita nas metalowa statua dziewczyny trzymającej 5 olimpijskich kółek. Nieco dalej po lewej stronie, olbrzymia sosna nosząca nazwę "Rodzina", wysoka 25 m, obwód 166 cm, cała pokryta bluszczem, tak iż tworzy potężną kolumnę zieleni.


Spacer plażą w Świnoujściu

11 wrzesień 2011r.

Plażą do granicy polsko-niemieckiej i do śródmieścia Trasa długości ok. 6 km, czas 3—4 godz., początkowo wiedzie brzegiem morza i ma — jak to stwierdzają lekarze uzdrowiska — duże znaczenie lecznicze; trzeba iść w odległości ok. 6 m od wody. Spacer działa pozytywnie przy wadach serca, chorobach wieku starczego, nadciśnieniu, chorobie tarczycy i górnych dróg oddechowych. Pożyteczne są też tego typu spacery dla osób po zawale (ale dopiero po 2—3 latach od zawału). Przy granicy odpoczynek 1/2 — 1 godz., następnie powrót brzegiem morza lub promenadą. Punktem wyjściowym spaceru jest brzeg Bałtyku w rejonie ul. Powstańców Śląskich (przy przy-plażowym centrum usługowym, koło restauracji "Albatros"). Spacer, idąc w kierunku zachodnim, rozpoczynamy przy zachowanych fragmentach betonowego mola, obok wypożyczalni sprzętu wodnego. Kogo interesują sporty wodne może tutaj — w dni pogodne — wypożyczyć kajak względnie rower wodny.


Plażę w Świnoujściu odwiedzali liczni znani...

15 wrzesień 2011r.

Plażę w Świnoujściu odwiedzali Polacy — nawet gdy ziemie te należały do Rzeszy Niemieckiej. Mówią o tym liczne wspomnienia. Opisuje swój pobyt między innymi Magdalena Samozwaniec (wspominając spotkanie w Świnoujściu cara Mikołaja II z cesarzem Wilhelmem II w 1907 r.). Kąpielisko było miejscem wypoczynku pisarzy, artystów, dyplomatów i mężów stanu.


Opuszczamy plażę i wchodzimy w Świdne Lasy - Świnoujście

19 wrzesień 2011r.

Opuszczamy plażę i wchodzimy w Świdne Lasy, porastające tereny wydmowe. Lasy te są mieszane z dużą przewagą sosny, zajmują po polskiej stronie powierzchnię ok. 7 km2 i ciągną się dalej ku zachodowi, aż po niemieckie kąpieliska. Ścieżka, najpierw piaszczysta, po kilku minutach zmienia się w doskonałą drogę wiodącą obok ruin poniemieckich fortyfikacji. Po ok. 500 m osiągamy ul. Wojska Polskiego i przejście graniczne dla turystów. Ul. Wojska Polskiego zaprowadzi nas do śródmieścia. W rejonie ul. Wojska Polskiego powstaje duże, nowoczesne osiedle willowe, budowane głównie przez rybaków i marynarzy, noszące nazwę Posejdon. W kierunku południowym ciągną się dalsze partie Świdnych Lasów. Są one tutaj dość podmokłe, a więc odpowiadają swej nazwie, wywodzącej się od wilgoci.


Świnoujście Stawa „Młyny"

21 wrzesień 2011r.

Idąc ku wschodowi osiągamy ujście rzeki Świny ujęte w dwa potężne falochrony. Falochron zachodni zbudowany z wielkich głazów narzutowych wiedzie ku widocznej z daleka stawie nabieżnikowej "Młyny". Falochrony, które obecnie oglądamy zostały zbudowane po wojnach napoleońskich (1818'— 1823). Podjęto wówczas wielkie prace, których celem było ostateczne uregulowanie ujścia Świny. Opracowany plan przewidywał na te cele olbrzymie wydatki w wysokości 1,5 miliona talarów. 'Zgromadzono wielkie ilości głazów narzutowych. Według tradycji kamienie miały pochodzić z ruin legendarnej Winety, bogatego miasta zatopionego przez morze, które obecnie naukowcy utożsamiają z Wolinem.


Strona 2 z 2, < Poprzednia  1  [2]