Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Słupsk

25 maj 2012r.

SŁUPSK jest największą miejscowością na przestrzeni Szczecin — Gdynia i tworzy osobne starostwo grodzkie. Ostatnia wojna zniszczyła śródmieście, ale dzielnice willowe uratowały się od zagłady. Miasto duże i szeroko rozbudowane. Istnieje tu teatr, biblioteka, Towarzystwo Naukowe, szkoła muzyczna, muzeum, szeroko rozbudowane szkolnictwo. Życie gospodarcze również rozwinięte, głównie przemysł drzewny, metalowy i budowlany, następnie


Zabytki Słupska

25 maj 2012r.

Ulica Staromiejska z pięknymi attykami renesansowymi zniszczonych kamienic bogatych patrycjuszy słupskich wiedzie do zamku. Zamek to potężna budowla średniowieczna, o murach grubości do 2 metrów, postawiona w r. 1507 na miejscu dawniejszego zamku kasztelańskiego. Obok kościół Dominikanów z r. 1278, który zachował swe bogate wnętrze barokowe przed zniszczeniem w czasach reformacji dzięki temu, że został kościołem zamkowym. Główny ołtarz z r. 1602 — renesansowy. Dwa cenne nagrobki księżnej Croy z r. 1681 i jej syna, Ernesta Bogusława księcia