Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Żuławy Gdańskie

23 październik 2011r.

Na Pobrzeżu Wschodniopomorskim, w delcie Wisły i Nogatu rozciągają się najżyźniejsze w Polsce obszary roinicze, nazywane Żuławami. Nazwa ta wywodzi się od żułu, czyli namułów organicznych, zawierających zbutwiałe szczątki roślinne. Naniosły je wody rzeczne, głównie wiślane i osadziły na starszych utworach geologicznych z okresu pleistocenu, czyli epoki lodowej. Proces zasypywania materiałów polodowcowych nanosami rzecznymi (aluwia-mi) rozpoczął się około 5000 lat temu. Dziś tylko w kilku miejscach spotkać można na terenie delty wysepki pleistoceńskie. Po ustąpieniu lodowca teren dzisiejszej delty stanowił południową część Zatoki Gdańskiej. Z czasem część tę odciął od Bałtyku piaszczysty wał Mierzei Wiślanej, a wspomniane osady rzeczne zasypały ten wielki zbiornik warstwami namułu grubości od 30 do 40 m. Jeszcze około 1300 roku znajdowało się na południowy wschód od Gdańska wielkie rozlewisko, które osuszono w XIV i XV stuleciu.


Rezerwaty Przyrody Województwo Pomorskie

23 październik 2011r.

Rezerwaty Przyrody Województwo Pomorskie Kępa Redłowska -na terenie m. Gdyni. Las mieszany z przewagą buka i występowaniem jarzębiny szwedzkiej. Stare Modrzewie w m. Kiełpino gm. Kartuzy, 5 ha lasu mieszanego, w którym występują stare modrzewie, o wysokości do 40 m. Bursztynowa Góra w m. Bąkowo, gm. Kolbudy W lesie sosnowo-bukowym na wzniesieniu odkrywki kopalni bursztyn u, jedną w kształcie leja o średnicy 40 m u podstawy i 15 m głębokości. Wyspa na jez. Przywidz w m Przywidz, gm. Przywidz Las bukowo-dębowy w wieku około 180 lat z domieszką olchy, brzozy i lipy. Zamkowa Góra w m. Kartuzy. Na owalnym wzniesieniu (222 m n.p.m.) porośniętym lasem bukowym o wieku około 200 lat ślad wczesnośredniowiecznego grodziska, owianego legendami.