Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Kobylnica na Kaszubach

23 lipiec 2013r.

KOBYLNICA to duża gminna wieś położona jest przy drodze ze Słupska do Miastka i Bytowa, od kilku lat szybko przeobrażająca się w słupskie przedmieście. Pierwsze informacje o Kobylnicy pochodzą z 1315 roku. Tutejszy majątek zapisany Święcom, na-j leżał później (do roku 1735) do Puttkamerów (przyjmuje się, że /takie nazwisko w końcu XIV wieku przyjęli Święcowie). Później część dóbr kobylnickich stała się własnością Hohenzollernów. Przez ponad 200 lat obie osady rozróżniano dodając przymiotniki Królewska i Szlachecka.