Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Brama Wyżynna — Targ Węglowy — ul. Długa — Długi Targ

26 październik 2011r.

Trasa prowadzi przez Główne Miasto, obejmuje Drogę Królewską i kończy się nad Motławą przy moście Zielonym. Główne Miasto *** zajmuje obszar ok. 42 ha i ma formę zbliżoną do prostokąta, którego granice wytyczają: od pn. ul. Podwale Staromiejskie, od zach. Targ Drzewny i Węglowy, od pd. — al. Leningradzka. Wschodnią granicę stanowi Motława. Główne Miasto nie jest najstarszą dzielnicą Gdańska (patrz rozdział Dzieje miasta). Dokument lokacyjny wydany przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Koniga w 1343 r. nadał formy organizacyjne istniejącej tu już znacznie wcześniej osadzie.


W Gdańsku

26 wrzesień 2011r.

Rafineria Gdańska, stale rozbudowywana. W pierwszym etapie przerabia ona 3 min ton ropy rocznie, a w miarę rozbudowy zdolność produkcyjna a także i różnorodność produktów będą się zwiększać do C min ton produktów rocznie. W czasie dobrej pogody widoczne jest w kierunku pn.-wsch. dawne ujście Wisły i jasny akcent wysokościowy wieży obronnej w twierdzy Wisłoujście. Palej w kierunku morza widoczny strzelisty monolit pomnika na Westerplatte, a na prawo od niego — instalacje Portu Północnego. Panorama północna. W znacznym stopniu wypełnia ją masyw kościoła NPMarii. Między kościołem a najwyższym na Długim Pobrzeżu budynkiem Muzeum Archeologicznego znajduje się malownicza ul. Mariacka. Między ul. Mariacką, ul. Piwną i jej przedłużeniem w kierunku Motławy — ul. Chlebnicką widać przejrzyście zasadę rekonstrukcji Głównego Miasta. Między dwoma rzędami domów przy ulicach znajduje się wielki, zazieleniony dziedziniec z piaskownicami dla dzieci i ławkami dla szukających wypoczynku. Pierwotnie niemal bez przerwy wypełniały tę przestrzeń budynki. Za kościołem Św. Jana widoczne są tereny stoczni.